HOME DIENSTEN OVER CONTACT

Welkom bij Toedrachtonderzoek Nederland

Toedrachtonderzoek Nederland B.V. is in februari 2013 opgericht. Zoals de naam al zegt richten wij ons op het uitvoeren van toedrachtonderzoeken.

Hoe heeft een bepaalde gebeurtenis kunnen plaats vinden?
Wie waren daarbij betrokken? Wat gebeurde er precies? Hoe is het veroorzaakt? Wie is er eventueel voor aansprakelijk, enzovoorts.

Vaak geven wij ook adviezen hoe dergelijke voorvallen voorkomen kunnen worden.Onze opdrachtgevers zijn veelal schade- maar ook zorgverzekeraars en Zorgkantoren.

Visie

Onze visie is dat gedegen, objectief en professioneel onderzoek (waarheidsvinding) kort na de (schade)melding leidt tot het vaststellen van de juiste toedracht van een (schade) evenement. Hierdoor kan onze opdrachtgever een gefundeerde afweging maken bij de afhandeling van deze schadeclaim. Onze ervaring is dat hierdoor tussen de 10 tot 20 % kan worden bespaard door het aantonen van fraude, vaststellen dat er geen dekking is of een andere partij aansprakelijk is, het verhalen van de schade op de daders enz. Daarnaast verleent de onderzoeker service aan de verzekerden die te goeder trouw zijn, door aandacht te schenken aan hun schade (inbraak, brand etc.), het achterhalen van de oorzaak en evt. daders en het geven van preventieve adviezen.

Missie

Onze missie is onze klanten branchebreed te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van de schadelast met tenminste 6% en door het verbeteren van het imago door ons optreden als serviceverlener van de verzekeraar voor wie wij toedrachtonderzoeken uitvoeren.

Overige

Toedrachtonderzoek NL heeft de beschikking over meer dan 20 particuliere onderzoekers die vanuit diverse plaatsen in het hele land werken en heeft daarnaast een uitgebreid netwerk van ZZP’ers en oproepkrachten. Zo kunnen toedrachtonderzoeken snel en kostenefficiënt worden uitgevoerd.

Wij hebben de nodige specialisaties in huis. Zo hebben wij naast tactische onderzoekers ook de beschikking over professionele observanten, forensisch technisch branddeskundigen, forensisch digitaal onderzoekers en forensisch accountants.

Daarnaast is er door de partners jarenlang geïnvesteerd in een uitgebreid netwerk aan buitenlandse contacten. Deze contacten staan garant voor succesvolle onderzoeken in het buitenland, zelfs in landen zoals Marokko, Tunesië, Syrië, India, Pakistan, Afghanistan, Irak en Colombia.